Z troską o Ciebie,
z troski
o Ziemię

Dla tych, którzy ... troszczą się o zdrowie

artykuł

Zrównoważony rozwój z troski o Ziemię – wszystko, co trzeba wiedzieć na temat 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ

artykuł

Zanieczyszczenie środowiska to problem, który drastycznie się pogłębia. Ekolodzy biją na alarm – jeśli natychmiast nie zmienimy naszych codziennych nawyków, „koniec świata” czeka nas już w ciągu najbliższych 40 lat, choć niektórzy twierdzą, że na naprawienie wyrządzonych szkód jest już za późno. Niepokojące prognozy na najbliższe lata obejmują m.in. wojny klimatyczne czy trawienie dużych miejscowości przez pożary.

Choć świadomość ekologiczna i społeczna rośnie, potrzebne są odgórne działania. Takie jak wyznaczenie konkretnych celów, które mają przyczynić się do poprawy sytuacji matki Ziemi i przede wszystkim jej mieszkańców. Inicjatywa Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 została zatwierdzona przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ i stanowi kontynuację wcześniejszych, Milenijnych Celów Rozwoju, których nie udało się w pełni zrealizować. Do czego konkretnie dążymy?

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030

1. Koniec z ubóstwem

Choć z roku na rok wskaźniki określające poziom ubóstwa pokazują mniejsze liczby, wciąż co dziesiąta osoba w krajach rozwijających się żyje za poniżej 1,90 dol. dziennie, co stanowi międzynarodową granicę ubóstwa. Poprawę tej sytuacji ma przynieść wdrożenie kompleksowych programów socjalnych, a także zwiększona pomoc, w szczególności osobom ubogim i podatnym na zagrożenia, w dostępie do zasobów gospodarczych, podstawowych usług, nowych technologii czy finansowania. Do 2030 roku skrajne ubóstwo (utrzymanie za 1,25 dol. dziennie) ma być całkowicie wyeliminowane.

2. Zero głodu

Co dziewiąta osoba na świecie cierpi z powodu niedożywienia, a słabe odżywianie jest powodem śmierci aż 45% dzieci w wieku do 5 lat. Te szokujące statystyki mają zmienić się dzięki inwestycjom w powiększenie infrastruktury wiejskiej, rozwinięcie rolnictwa, a także zapewnienie różnorodności genetycznej nasion, roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych, co pozwoli na zwiększenie wydajności upraw.

3. Dobre zdrowie i jakość życia

Dzięki masowym szczepieniom i poprawie warunków sanitarnych oraz zwiększeniu dostępności do opieki medycznej na świecie co roku umiera mniej dzieci i osób przewlekle chorych. Postęp współczesnej medycyny idzie jednak ramię w ramię z postępem technologicznym i konsumpcjonizmem, który sprawił, że nasza dieta obfituje w sztuczne składniki, nadmiar cukru i tłuszczy. Poprawa jakości i długości życia ludzi nierozerwalnie wiąże się więc z edukacją – już od najmłodszych lat powinniśmy zwracać uwagę na nawyki żywieniowe, higienę życia i budowanie odporności, by zapobiegać chorobom w przyszłości. „Jesteś tym, co jesz” – to powiedzenie, które nie każdy z nas bierze sobie do serca. Podstawą dobrego zdrowia i samopoczucia jest zróżnicowana i zbilansowana dieta oraz suplementy, które uzupełniają jej ewentualne braki. Te ostatnie również powinny być odpowiednio dobrane – zamiast faszerować się pigułkami obiecującymi cuda, warto postawić na sprawdzone, naturalne produkty, jak np. tran Möller’s, bogaty w kwasy omega-3 oraz witaminy D, A i E. W trosce o faunę i florę mórz i oceanów Möller’s korzysta z surowców z certyfikowanych źródeł.

 

4. Dobra jakość edukacji

Czy wiecie, że wciąż około 617 mln młodych osób na świecie nie umie czytać, pisać i liczyć? Na nabycie tych podstawowych umiejętności nie mają szans zwłaszcza mieszkańcy Afryki Subsaharyjskiej oraz innych miejsc, w których trwają konflikty zbrojne. Celem Agendy ONZ jest zwiększenie liczby placówek edukacyjnych, wykwalifikowanych nauczycieli oraz wprowadzenie stypendiów umożliwiających równy start uczniom z krajów rozwijających się.

5. Równość płci

Walka z dyskryminacją ze względu na płeć to nie tylko wyrównanie płac czy równy dostęp do edukacji. ONZ zakłada również znaczne ograniczenie przestępstw na tle seksualnym, a także wyeliminowanie okrutnych i wciąż powszechnych na świecie praktyk, takich jak rytualne okaleczanie genitaliów kobiet czy śluby zawierane z nastoletnimi dziewczynkami, a nawet dziećmi.

6. Czysta woda i warunki sanitarne

Do 2050 roku co najmniej co czwarta osoba na świecie będzie mieszkać w kraju dotkniętym deficytem wody pitnej, natomiast już teraz z powodu braku wody cierpi aż 40% światowej populacji! Wiąże się z tym również brak dostępu do nowoczesnych sanitariatów, co w efekcie wpływa na zwiększoną zachorowalność na choroby zakaźne. Szósty cel zakłada więc ułatwienie dostępu do czystej wody oraz skupienie się na odbudowie wodnych ekosystemów i poprawie gospodarowania zasobami wodnymi.

7. Czysta i dostępna energia

Mimo że technologia pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, czyli wiatru, słońca i wody, rozwija się coraz szybciej, od węgla i drewna wciąż zależnych jest ponad 3 mld ludzi na świecie. Za zmiany klimatyczne w dużej mierze odpowiedzialny jest przemysł energetyczny, który generuje aż 60% ogólnej emisji gazów cieplarnianych. Siódmy cel ONZ zakłada skupienie się na zwiększeniu udziału energii z czystych źródeł, a także zapewnieniu łatwego i taniego dostępu do niej.

8. Wzrost gospodarczy i godna praca

Połowa światowej populacji utrzymuje się za około 2 dol. Filmy dokumentalne o wyzysku pracowników w krajach azjatyckich szokują, a coraz częściej słyszy się wręcz o pracy niewolniczej. Ponadto niemal na całym świecie wynagrodzenia drastycznie różnią się w zależności od płci pracownika – uśredniona luka płacowa pomiędzy pensją kobiet i mężczyzn wynosi aż 23%! Nic dziwnego, że te kwestie również znalazły się pośród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Dobrze rozwinięta infrastruktura, obejmująca chociażby transport, elektryczność czy kanalizację, ma kluczowe znaczenie dla dobrostanu społeczności. Ten punkt Agendy to obietnica poprawy powyższych z udziałem nowych technologii, a także wykorzystania zasobów danego miejsca. Głównie chodzi tu oczywiście o kraje o niskim poziomie dóbr materialnych.

10. Mniej nierówności

Świat nie jest sprawiedliwy – to gorzka prawda. Ogromne różnice w dostępie chociażby do edukacji, opieki medycznej czy nawet pożywienia to problem, który w większości z nas rodzi frustrację. Nierówności zauważamy nawet na swoim podwórku, a mowa tu np. o osobach z niepełnosprawnościami czy dyskryminowanych z powodu rasy, wyznania, orientacji.

11. Zrównoważone miasta i społeczności

Miasta stanowią centra rozwoju nie tylko technologicznego, ale także kulturalnego i społecznego. Wiążą się z tym jednak niepokojące statystyki – choć obszary miejskie stanowią jedynie 3% powierzchni Ziemi, zużywają aż do 80% energii i generują 75% emisji dwutlenku węgla, który – jak wiemy – ma ogromny udział w procesie globalnego ocieplenia. Ponadto rozwój miasta pociąga za sobą ingerencję w pobliskie ekosystemy wodne i nie tylko. Podpunkt 11. Agendy ma objąć m.in. poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi, a także zwiększenie dostępu do czystej energii i transportu. Nacisk kładziony będzie też na rozwój metropolii poprzez zwiększenie dostępu do tanich i bezpiecznych mieszkań oraz na poprawę warunków życia w najbiedniejszych rejonach (slumsach).

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Konsumpcjonizm to jeden z największych problemów naszej planety. Szacuje się, że jeśli do 2050 roku populacja świata zwiększy się do 9,6 mld (dziś jest to prawie 7,7 mld), będziemy potrzebować bogactw naturalnych w ilościach odpowiadających trzykrotności zasobów naszej planety. Produkcja żywności, transport i produkcja odzieży zużywają ogromne ilości wody, generują równie wielkie ilości odpadów i zanieczyszczają powietrze. Czy faktycznie tego potrzebujemy? Okazuje się, że nie, bo np. aż jedna trzecia wyprodukowanej żywności rocznie marnuje się, stanowiąc odpad. To smutne dane, zwłaszcza w zestawieniu ze statystykami z podpunktu drugiego. Szczególnie problematyczna jest produkcja mięsa, dlatego coraz więcej osób decyduje się na dietę wegetariańską i wegańską lub flexitariańską (ograniczenie mięsa w codziennej diecie), nie tylko ze względu na miłość do zwierząt. Choć niektórzy wciąż uważają, że menu bezmięsne nie jest w stanie dostarczyć organizmowi człowieka niezbędnych składników odżywczych, to nieprawda. Na rynku dostępne są już roślinne zamienniki, które skutecznie pokrywają ewentualne niedobory witamin i minerałów. Wegańskie burgery, mleko, sery i słodycze dostępne są już na wyciągnięcie ręki. Ostatnio powstał nawet wegański produkt z… kwasami omega-3, czyli suplement Möller’s Algi, wykorzystujący zdrowotne właściwości DHA z alg morskich.

13. Działania w dziedzinie klimatu

Przeludnienie Ziemi i niepohamowany konsumpcjonizm doprowadziły już do ocieplenia klimatu i degradacji środowiska naturalnego, co w efekcie przyniosło niebezpieczne zjawiska pogodowe, coraz trudniejszy dostęp do wody pitnej, a także znaczne zmniejszenie populacji dzikich zwierząt. Cel ONZ ma być realizowany poprzez edukację, co obserwujemy od dobrych kilku lat. Zaczęło się od kampanii zachęcających do gaszenia światła i zakręcania wody podczas mycia zębów. Teraz coraz więcej osób segreguje śmieci, wybiera opakowania z recyklingu, a do sklepu zabiera wielorazowe torby. Ogromną popularnością cieszą się też sklepy z odzieżą z drugiej ręki. Ekorewolucja dotarła też do branży kosmetycznej. Ze względu na ograniczenie produkcji plastiku przeprosiliśmy się z mydłem (a nawet szamponem) w kostce, kupujemy wielorazowe waciki kosmetyczne, a tradycyjne szczoteczki do zębów zamieniamy na te z bambusa lub z przetworzonego plastiku z pojemników na żywność czy przetworzonych włókien papierowych z produktów na bazie papieru, jak w przypadku designerskiej szczoteczki Green Clean od Jordan. Zmieniają się składy też niepozornych, tradycyjnych opakowań. Dla przykładu popularne suplementy diety Bodymax kupimy już w zrównoważonych opakowaniach z recyklingu.

14. Życie pod wodą

Choć w ten sposób mówiło się o lasach, to właśnie morza i oceany są prawdziwymi płucami Ziemi! Naukowcy szacują, że nawet 50–80% produkowanego tlenu pochodzi właśnie z głębin morskich, a dokładnie dzięki pracy planktonu. Niestety, zanieczyszczenie wód i przemysłowe rybołówstwo doprowadziły do znacznego pogorszenia ich stanu. Fauna i flora podwodna cierpi z powodu nie tylko ton plastikowych odpadów, które co roku lądują w morzach i oceanach, ale także chemii przemysłowej i tzw. mikroplastiku, który znajdziemy m.in w kosmetykach, a nawet w żywności. Przez wzgląd na środowisko wodne wiele osób przerzuciło się np. na naturalne środki czystości – niektórzy do sprzątania wykorzystują sok z cytryny, ocet czy sodę oczyszczoną. Na drogeryjnych półkach znajdziemy już nie tylko kosmetyki naturalne, ale i środki czystości z naturalnym składem, np. marki Klar, która nie szkodzi środowisku (i naszemu zdrowiu) dzięki przyjaznemu składowi (nie zawiera mikroplastiku i ropopochodnych toksyn) i opakowaniu w 100% z recyklingu. W portfolio marki znajdziemy m.in. żele do toalet, płyny do szyb i środki do prania. 

15. Życie na lądzie

Cel 15. skupia się głównie na ochronie lasów i innych naturalnych obszarów, które cierpią wskutek działalności człowieka. Mowa tu m.in. o masowej wycince drzew, która drastycznie zmniejsza bioróżnorodność planety, jak również o kłusownictwie i nielegalnym handlu roślinami i zwierzętami. Działania na rzecz życia na lądzie będą obejmować np. zalesianie wyniszczonych obszarów.

16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Przedostatni cel to próba walki z przemocą i przestępczością na świecie oraz zapewnienie ludziom łatwego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Działania będą skupiać się na problemie przemocy wobec dzieci, handlu ludźmi, nielegalnym handlu bronią, a także na korupcji w sądach i policji.

17. Partnerstwa na rzecz celów

Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczyła bardzo ambitne cele, które w zasadzie dotykają wszystkich współczesnych problemów. Aby ta misja się powiodła, potrzebna jest szczególna mobilizacja państw członkowskich i właśnie o tym traktuje ostatni z 17 punktów. Czy uda nam się zmienić świat? Zostało tylko dziewięć lat...

 

Orkla Care. We care. About world, about you, about future.
loga

#troskajestprosta